Najnižšie ceny, zľavy, výuka len 4 týždne
Prihláste sa na opatrovateľský kurz
Vzdelávanie od najlepších, tradícia a kvalita

O nás

Opatrovateľské kurzy, všetko pre opatrovateľky a ich prácu doma či v zahraničí nájdete u nás v top kvalite. Naša spoločnosť je na trhu už takmer 10 rokov a počas celej doby svojho pôsobenia pomohla rekvalifikovať sa na prácu opatrovateľky a opatrovateľa tisíckam žien a mužov. Na začiatku svojho pôsobenia sme sa zamerali na sprostredkovanie práce nielen pre opatrovateľky. Pomohli sme sprostredkovať prácu stovkám klientov v zahraničí. Postupným vývojom sme sa špecializovali prevažne na nemecky hovoriace krajiny a prácu pre opatrovateľky v nich. Zistili sme, že nestačí len vôľa pracovať, ale je nevyhnutné byť na túto ťažku prácu aj dostatočne kvalifikovaný. Preto sme koncom roka 2009 vypracovali prvú žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho programu s názvom kurz opatrovania. Od tejto doby neustálen školíme v rámci opatrovateľských kurzov stovky opatrovateliek mesačne po celom území SR. Náš tím tvorí mladí a vzdelaní ľudia. Naše služby, skvelý tím ľudí, lektorov a klientsky orientovaný prístup nám pomáha sa neustále zväčšovať a získavať stále nových a hlavne spokojných klientov.
Opatrovateľské kurzy zabezpečujeme na základe akreditácie MPSVaR SR. Rozsah opatrovateľského kurzu v našej spoločnosti je 230 vyučovacích hodín. Spĺňa teda zákonné požiadavky na prácu opatrovateľky podľa zákona o sociálnych službách. Opatrovateľské kurzy vykonávame vo viacerých formách a za najkratší možný čas.

S úctou,
JUDr. Silvia Mikolajová
majiteľka

kontakt form

popupRE-PAS- opatrovateľský kurz zaplatený Úradom práce, prihláste sa, uveďte do poznámky heslo "RE-PAS". Ostatné nechajte na nás.